این وبلاگ صرفا خاطرات روزمره من بوده

و ارزش دیگری ندارد

میبینی ته خطم تاکسی دربست جهنم اتاق پرف لباس هایی آتشین مقصر خودم

مقصر سرد شدن او خودم

[ یکشنبه پنجم مرداد 1393 ] [ 13:58 ] [ .... ]

[ ]

آمدم تا با تو حرف بزنم تنهای تنها چشم در مقابل چشم گوش در مقابل گوش عشق در مقابل این یکی را مطمئن نیستم یاریم کردی یاریم میکنی دست هایم را گرفتی دست هایم را میگیری زمینم نمیزنی زمینت نمیزنم دوستت دارم دوستم...این یکی را باز هم مطمئن نیستم .اگر دوستم داری چرا اینطور میشود من از تو مهر او را خواستم توی کل دنیا مثل دو دوست اما تو او را نمیدهی چرا؟زیادی خواستم؟زیادی بود مهرش برای من؟

من به تو التماس میکنم خالق جز تو کسی را دارم؟دیگر کسی برایم مانده؟به چه کسی التماس کنم دوستش دارم مهرش افتاده به دلم خب چه کنم؟فقط یکبار دیگر ببینمش فیس در مقابل فیس کمکم کن خب؟

امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء /امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء

امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء/امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء

امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء/امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء

[ یکشنبه پنجم مرداد 1393 ] [ 0:39 ] [ .... ]

[ ]

چه دروغ بزرگیست وقتی به رضای تو در مورد او راضی نیستم بگویم راضیم به رضای تو

[ جمعه سوم مرداد 1393 ] [ 16:6 ] [ .... ]

[ ]

تب کرده ام بی او تب کرده ام میدانی که نمیتوانم فقط یکبار دیگر خب فقط یکبار دیگر...

[ پنجشنبه دوم مرداد 1393 ] [ 17:44 ] [ .... ]

[ ]

همش دردم به تو گویم ودرمان را از تو می خواهم ...

خداوندا تو دانایی وآگاهی به درد من ودرمانم ...

[ سه شنبه سی و یکم تیر 1393 ] [ 16:45 ] [ .... ]

[ ]

یا الله،یا واحد، یا أحد، یا الصّمد، یا الأوّل،یا الآخر، یا السّمیع،یا البصیر، یا القدیر،یا القاهر،یا العلی، یا الأعلی، یا الباقی، یا البدیع،یا الباریء،یا الأکرم،یا الظّاهر، یا الباطن، یا الحی،یا الحکیم،یا العلیم، یا الحلیم،یا الحفیظ،یا الحقّ، یا الحسیب، یا الحمید، یا الحَفِی،یا الرّبّ،یا الرّحمن،یا الرّحیم،یا الذّاری، یا الرّازق،یا الرّقیب،یا الرّؤوف، یا الرّائی،یا السّلام،یا المؤمن،یا المهیمن،یا العزیز، یا الجبّار، یا المتکبّر،یا السید،یا السبوح،یا الشهید،یا الصّادق،یا الصانع،یا الطّاهر،یا العدل،یا العَفُوّ، یا الغفور، یا الغنی،یا الغیاث،یا الفاطر، یا الفرد،یا الفتّاح، یا الفالق، یا القدیم، یا الملک،یا القدّوس،یا القوی، یا القریب،یا القیوم، یا القابض، یا الباسط،یا قاضی الحاجات، یا المجید، یا المولی،یا المنّان، یا المحیط، یا المبین،یا المقیت، یا المصوّر، یا الکریم، یا الکبیر، یا الکافی،یا کاشف الضّر،یا الوتر،یا النّور، یا الوهاب، یا النّاصر، یا الواسع، یا الودود،یا الهادی، یا الوفی، یا الوکیل، یا الوارث،یا البرّ، یا الباعث،یا التّواب، یا الجلیل، یا الجواد،یا الخبیر،یا الدّیان،یا الشکور، یا العظیم،یا اللطیف،یا الشافی یا الخالق،یا خیر النّاصرین،یا قاضی الحاجات،یا قاضی الحاجات،یا قاضی الحاجات،یا قاضی الحاجات،یا قاضی الحاجات،یا قاضی الحاجات،یا قاضی الحاجات،یا قاضی الحاجات،یا قاضی الحاجات

 

امن یجیب المظطر اذا دعاه و یکشف السُّوء/امن یجیب المظطر اذا دعاه ویکشف السُّوء

امن یجیب المظطر اذا دعاه ویکشف السُّوء/امن یجیب المظطر اذا دعاه ویکشف السُّوء

امن یجیب المظطر اذا دعاه ویکشف السُّوء/امن یجیب المظطر اذا دعاه ویکشف السُّوء

امن یجیب المظطر اذا دعاه ویکشف السُّوء/امن یجیب المظطر اذا دعاه ویکشف السُّوء

امن یجیب المظطر اذا دعاه ویکشف السُّوء/امن یجیب المظطر اذا دعاه ویکشف السُّوء

امن یجیب المظطر اذا دعاه ویکشف السُّوء/امن یجیب المظطر اذا دعاه ویکشف السُّوء

امن یجیب المظطر اذا دعاه ویکشف السُّوء/امن یجیب المظطر اذا دعاه ویکشف السُّوء

امن یجیب المظطر اذا دعاه ویکشف السُّوء/امن یجیب المظطر اذا دعاه ویکشف السُّوء

میدانی دوستش دارم اندکی ذره ایی کوچکی دوستم داشته باشد خب؟

[ شنبه بیست و هشتم تیر 1393 ] [ 4:11 ] [ .... ]

[ ]

تو خالقی وتو زیبایی میدهی پس بده از زیبایی بی انتهایت به بندگانت مبادا در زشتی های گناهانمان قوطه بزنیم...یا غفار

او زیباست وزیبایی خود را از تو دارد پس ببخش بر من زیبایی ومهر خودت را تا از مهر تو سیراب شوم

 

[ پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 ] [ 15:46 ] [ .... ]

[ ]

دوستش دارم دوست داشتن که جرم نیست هست؟

[ پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 ] [ 12:50 ] [ .... ]

[ ]

میخواهم تا صبح برایت زجه بزنم با تو حرف بزنم میخواهم صدایم را بشنوی میخواهم راه را از بی راه نشانم بدهی بگویی چگونه دستم را روی پاهایم بگذارم وبلند شوم تو میدانی خدا تو میدانی وفقط تو میدانی خالق زیبایی ها تو میدانی تو راه را میدانی تو میتوانی درد را از درمان مجزا سازی تو قادری توبخواهی بدترین هاخوب ترین ها میشوند وخوب ترین ها بدترین ها حال نمیدانم چرا من نمیتوانم جزو خوب شدگان به اراده وخواست تو باشم چه بگویم معبودم خالقم الهم بارالها چه بگویم؟هان؟خسته ام دستانم را بگیر یا تواب یا تواب یا تواب

 

[ چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 ] [ 23:46 ] [ .... ]

[ ]

معبود من پای تمام بدی هایم ایستاده ام .میدانم که میخواهی محاکمه ام کنی من آماده ام تا تنبیه ایی را که تو برگزیده ایی بچشم وتمام دردهایی را که لایق آن هستم مزه مزه کنم.نمیدانم تا کی وکجا باید ادامه یابد تا تو راضی شوی اما من اماده ام .بار الها آرزوهای مرا میدانی برآورده شان میکنی؟

[ چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 ] [ 6:44 ] [ .... ]

[ ]